Nové hlavné mesto
Slovenskej republiky

Overovací koncept / priestorová štúdia

Poloha a dostupnosť

Galéria

 

O projekte

Rozhodol som sa zadať vypracovať overovaciu priestorovú štúdiu novej lokality pre „Nové hlavné mesto“ Slovenskej republiky ako hlavného administratívneho centra a komplexného ústredia štátnej správy. 

Ing. Michal Timko

Ak Vás projekt zaujal nechajte mi váš email 

© 2019 Ing. Michal Timko, +421 940 762 182, michaltimko2747@gmail.com, Ukrajinská 3, 040 18 Košice